André Heine 

Delen, vertrouwen, ervaren
De activiteiten in de studiegroep en de attitudinal healing-groep draaien om U. Het lijkt een wervingsleus maar het is echt zo: het (leren) ervaren van de principes van 'een cursus in wonderen'. Tegelijkertijd is de basis 'delen' en om dit optimaal te doen is wederzijds vertrouwen nodig. Dat vraagt een investering in elkaar en het ervaren van vertrouwen waar al doende zo'n intimiteit in ontstaat dat we ons kunnen ontwikkelen. Het kan helpen iets van elkaar te weten maar nodig is het niet. Hier enkele woordjes besteed aan de facilitator / begeleider van de studiegroep en ah-groep.

Spirituele tocht
Mijn spirituele tocht in dit leven begint wellicht al in mijn jeugd in de kerkbanken. Wat ik daar hoor heeft beslist wel mijn belangstelling maar een almachtige die verbolgen is over wat hij zelf geschapen heeft is niet iets wat in mijn hoofd wil passen.

Psychiatrisch verpleegkundige
Na een aantal jaren als fotograaf in de grafische industrie kom ik als verpleegkundige in de psychiatrie te werken, in de eerste tien jaar met veel plezier, hoe zwaar het werk soms ook is. In deze tijd verdiep ik mij in boeddhisme, transcendente meditatie, yoga, judo en meer.

Zijderoute, Tibet, India
In de jaren erna maak ik verscheidene reizen o.a. in 1986 langs de zijderoute met meer dan twee maanden zwerven in Tibet. Zo merk ik dat 'mijn toekomst' niet in de psychiatrie ligt. Zes jaar na die eerste echte reis  neem ik ontslag en ben anderhalf jaar reisbegeleider met Nederlandse groepen in diverse landen in Azië, waaronder weer China, Tibet, India, Nepal en Vietnam.

In 2018 maakten we een reis door India die voor mij vooral gericht was op het oefenen met Een Cursus in Wonderen. De dagelijkse les deed ik dagelijks en oefende ik op de (vaak hectische) situaties in het rondreizen en het bezoeken van 'spirituele' plekken. in Rishikesh bezochten we verschillende satsangs, te vergelijken met bijeenkomsten van MIC in Amersfoort. Bijzonder om te merken dat, weliswaar in andere symbolen, dezelfde waarheid als die van 'het blauwe boek' uitgedrukt wordt.


Rita van Maanen en André Heine samen

Levenspartner
Als reisbegeleider in China ontmoet ik mijn levenspartner Rita. Terug in Nederland worden we een setje en besluiten ruim in Oost-Groningen te gaan wonen. We genieten van de dieren, de rust en de ruimte terwijl we een landschapstuin aanleggen en een boerderijtje tot een ruim woonhuis verbouwen.

Kies altijd voor Liefde
Ook hier houd ik me met het spirituele bezig: yoga, workshops en kennismaking met Michael Roads. Bij hem volgen we enkele 5 daagse 'intensives'. Met- en vanuit liefde leven wordt een steeds bewustere en nadrukkelijker keuze voor mij. In deze tijd maak ik voor het eerst kennis met Een cursus in wonderen bij Ina Bijlsma. De vorm  spreekt me niet aan; het lijkt teveel op taal uit de Bijbel en dan nog eens extra lastig. Het is duidelijk nu niet de tijd.

ahAvontuur
Medio 2005 begin ik mijn eigen onderneming: het begeleiden van mensen bij het vervullen van hun harte wens: het ahAvontuur. Een voor mij op het lijf geschreven combinatie van begeleiden, reizen, creativiteit, werken met mijn handen
en persoonlijke ontwikkeling. Het ahAvontuur is een begeleidingstraject. U maakt uw hartewens kenbaar en we kijken er samen naar. Maar het vervullen van de wens doe je zelf. ahAvontuur begeleidt, steunt en helpt in sommige situaties daadwerkelijk. Het is vooral een proces, een leerproces. Het verwezenlijken van je wens is een verandering in je leven, het proces is een verandering in uzelf.

Bewustzijn
In deze tijd start een vriend een gesprekgroep met als onderwerp 'Bewustzijn'. Dit heeft altijd al mijn belangstelling gehad. Han Wassenaar, wetenschapper op het gebied van neuro- en psychobiologie bespreekt samen met gepensioneerde wetenschappers op andere gebieden elke maand een onderwerp dat betrekking heeft op bewustzijn. Tot op heden heb ik twee presentaties gegeven over bewustzijn vanuit het denksysteem van 'een cursus in wonderen'. Mijn presentaties zijn sterk interactief en helpen mij zeer goed in verschillende 'talen' de inzichten van 'een cursus in wonderen' te verwoorden. Maar ook de weerstand te ervaren die 'het ego' heeft tot ont-dekken, her-inneren en her-kennen: het intellect wil zo graag 'begrijpen' en ziet dat als voorwaarde voor 'de waarheid'. Zowel bij de ander als in mijzelf: weer een situatie van afwisselend leerling en leraar.

Wereldcrisis..?
Het is eind 2008 en de financiële wereldcrisis kruipt met rode cijfers steeds verder ook onze maanden in. Spontaan besluiten we de boel te verkopen en op wereldreis te gaan. Twee maanden later is het huis verkocht en eindigt door toeval Rita's baan precies op de dag die we als vertrekdatum hebben gepland. We kunnen de wijde wereld in en ... dat doen we!

...wereldreis!
We maken een prachtige reis o.a. naar Findhorn voor een aantal workshops en door het Midden-Oosten waarbij dan nog een rustig Syrië en Israël. Avontuurlijk langs de Zijderoute via Iran en Oezbekistan. We verblijven enkele maanden in Vietnam om bij te komen. In Australië rijden we in een 4x4 door de outback en schitterende natuurgebieden. Ook bezoeken we Michael Roads en doen weer een intensive-week bij hem.


huisoppas in Portugal

Een cursus in wonderen
Spontaan per 1 januari 2013 aan 'Een cursus in wonderen begonnen'. Ik ben er duidelijk nu wèl aan toe. We passen voor een half jaar op een ruime villa in the middle of nowhere in het zuiden van Portugal: alle tijd en ruimte om op een andere manier naar de 'werkelijkheid' te kijken. In dit jaar lees ik het hele tekstboek en doe alle dagelijkse lessen. Er is geen gelegenheid dit met anderen samen te doen of te delen. Dit bevalt me op dat moment goed. Ik voel dat mijn kijk op 'mijn wereld' verandert: het wordt lichter.

Ervaren en delen
Terug in Nederland zoek ik wél een gelegenheid om een cursus in wonderen meer samen met anderen te doen. De ontmoetingsmiddagen in Amersfoort bezoek ik vaak en ik neem deel aan een leesgroep bij Annemarie van Unnik en Len Langeveld. Ook doe ik de workshop 'Vergeven' van Willem Glaudemans. Sinds begin 2016
neem ik deel aan de jaargroep van Koos Janson en stap over naar een studiegroep die iedere week bij elkaar komt. Uit deze groep is de huidige studiegroep ontstaan die op verzoek van de deelnemers één keer per veertien dagen samenkomt. (zie agenda).

Faciliteren
November 2014 heb ik bij Els Thissen in Geleen een intensieve workshop 'Faciliteren van een attitudinal healing-groep' van drie dagen gevolgd. Met de ervaringen daarin ben ik zeer enthousiast terug gekomen. Attitudinal healing is een uitstekende manier om thema's in je leven op een liefdevolle, zachte manier uit te werken volgens het denksysteem van een Cursus in Wonderen. Sinds februari 2015 faciliteer ik met veel plezier een AH-groep. Zowel in de studiegroep als de AH-groep merk ik dat het faciliteren werkt als een 'snelkookpan': het is intensief en juist daardoor bijzonder leerzaam.

Hemelvaart workshop
In mei 2016 nam ik deel aan de hemelvaart-workshop 'Mijn geluk ligt in het nu', in 2017 'Ik ben hier enkel voor vreugde' van Koos Janson in Denekamp, en in oktober en december 2017 zijn twee workshops van één dag.

Tot nu toe
Vanaf 2013 lees ik dagelijks in 'Een cursus in wonderen' en doe ieder jaar weer de dagelijkse les in de volgorde van het boek. Dit jaar, 2018, lees ik voor de vijfde keer het tekstboek, nu volgens de MIC-winkel agenda: deze lees suggesties bieden qua tijd een behapbare tekst die iedere keer weer heel veel ondersteuning biedt bij de les van de dag. Het meest opvallende wat ik merk met het dóen van deze cursus is dat ik daadwerkelijk vaker met een glimlach mijn levend leidt en veel zaken veel makkelijker lijken te gaan. Ik ben een enthousiaste leerling die met steeds meer plezier deelt (en daar wellicht nog het meeste van leert!).

André Heine

 thuis  contact  |  agenda

   cursus in wonderen  |  studiegroep  |  attitudinal healing  |  workshops

03 feb 2020