Attitudinal Healing-groep 

Kernprincipe
Attitudinal Healing is een manier om samen aan jezelf te werken. Heel in het kort: De basis is stilte die iedereen de ruimte geeft te werken aan wat voor hem of haar aandacht behoeft. Dit kan een thema(serie) zijn of iets wat degene op dat moment bezighoudt. Wanneer iemand het woord neemt (of krijgt) nemen de anderen een luisterende houding aan. Daarbij heeft de facilitator, hier André Heine, de begeleidende rol. Er worden geen vragen gesteld, gereageerd of adviezen gegeven. Wel wordt ondersteund bij het onderwerp te blijven. Op een zeker moment geeft de spreker aan klaar te zijn of is de beschikbare tijd op. Napraten kan wel over de vorm gaan, maar nooit over de inhoud. Het is dus heel wat anders dan een gesprek, laat staan een discussie. Het vraagt een behoorlijke discipline van alle deelnemers.


... André Heine: dol op AH-erlebnissen ...

Inleiding
Een cursus in het algemeen bestaat in de regel niet alleen uit lezen, wellicht plus het uit het hoofd leren van bepaalde regels, maar vooral ook uit oefenen: doen. Wanneer je de lessen uit het werkboek van 'Een cursus in wonderen' gaat doen dan ontstaat het 'ervaren'. In het begin bestaat dat ervaren vrijwel zeker niet uit het ervaren van wonderen. Eerder het ervaren van weerstand. Soms regelrecht weerstand tegen de inhoud van een tekst. Veel vaker verborgen weerstand in de vorm van even geen zin of simpelweg vergeten. Wat dat betreft lijkt het heel veel op andere cursussen die een daadwerkelijke verandering van jou en je leven beogen.

Oefenen en ervaren
In de Attitudinal Healing groep komt de leer van een cursus in wonderen op een indirecte manier weer terug. Binnen de structuur van de principes van een cursus in wonderen en de richtlijnen van AH hebben we de mogelijkheid op een heel zuivere manier in onszelf te kijken hoe ver we in een cursus in wonderen gevorderd zijn.

In 2015 heb ik bij Els Thissen in Geleen een intensieve workshop 'Faciliteren van een attitudinal healing-groep' van drie dagen gevolgd. Met de ervaringen daarin ben ik zeer enthousiast terug gekomen. Attitudinal healing is een uitstekende manier om thema's in je leven op een liefdevolle, zachte manier uit te werken volgens het gedachtegoed van een Cursus in Wonderen.

Structuur
Een bijeenkomst
waarin gewerkt wordt met attitudinal healing kan een verschillend beloop hebben. Voor een belangrijk deel wordt dit bepaald door het doel. Voor een ander deel wordt het bepaald door de groepsgrootte.

Een vrije ruimte*
Zo ontstaat er een vrije ruimte waarin elk verhaal verteld kan worden. Over wat de ander is overkomen of heeft gedaan. Het is een verhaal en ik heb er geen oordeel over. Dat maakt mij vrij. En het wonderlijke is dat het de ander ook een gevoel van een vrije ruimte kan geven. Als de ander kan zien dat het verleden gereduceerd is tot een verhaal zonder oordeel, kan het zo zijn dat de 'persoonlijke gevolgen' die vaak eraan worden verbonden als 'losser zittend' worden ervaren. Als ik denk dat ik 'schuldig ben aan' of 'slachtoffer van iets of iemand', dan is elke bevestiging of gelijk krijgen, een bevestiging van mijn schuld of slachtofferschap.
Het lijkt in eerste instantie fijn om gelijk te krijgen. Maar het voelt uiteindelijk beter om geen gelijk te krijgen. Dat betekent namelijk dan ook dat er geen gelijk schuilt in schuldig- of slachtoffer zijn. Dan is er hoop op iets beters, ruimte om mijzelf te bevrijden van de waanbeelden die ik heb over mezelf. Van het idee dat ik niet zou deugen, voor altijd beschadigd ben en dat het nooit meer goed komen zal met mij. Zonder schuld en slachtofferschap is alles precies goed. Is alles prima zoals het is. Dan zie ik dat ik slechts ervaringen heb gehad, zoals vele anderen. En dat deze niets afdoen aan mijn eigen of een anders heelheid.

* gedeelte uit: Faciliteren als het creëren van een vrije ruimte | Els Thissen

[ pdf versie voor afdrukken downloaden ]

Vast staat dat er altijd begonnen wordt met het voorlezen van de principes en richtlijnen van attitudinal healing. Het is de kern van deze methode:

De principes van Attitudinal Healing

1. De kern van ons wezen is liefde.

2. Gezondheid is innerlijke vrede. Genezen is angst laten varen.

3. Geven en ontvangen zijn in wezen één.

4. We kunnen het verleden en de toekomst loslaten.

5. NU is de enige tijd die er is en elk moment is bestemd om te geven.

6. We kunnen leren van onszelf en anderen te houden door te vergeven in plaats van te veroordelen.

7. We kunnen liefde zien in plaats van fouten.

8. We kunnen er bewust voor kiezen van binnen vredig te zijn, wat er ook maar buiten ons gebeurt.

9. We zijn leerlingen en leraren voor elkaar.

10. We kunnen ons concentreren op het leven als geheel in plaats van op fragmenten.

11. Omdat liefde eeuwig is, hoeft de dood niet als iets beangstigends te worden gezien.

12. Wij kunnen onszelf en anderen altijd zien als mensen die óf liefde verspreiden óf een beroep doen op liefde.

Richtlijnen voor het werken in groepen

1. Ons doel is aan onszelf te werken, elkaar wederzijdse steun te geven en te oefenen in onbevooroordeeld luisteren en delen.

2. We erkennen dat het proces dat ieder doormaakt belangrijk is en niet ons oordeel hierover. Geaccepteerd worden in de fase waarin we zijn, maakt het makkelijker anderen te accepteren in plaats van te veroordelen.

3. We delen wat voor ons en wat voor anderen werkt, in plaats van advies te geven. We laten anderen hun eigen antwoorden vinden.

4. Door onze eigen gevoelens te tonen, ontdekken we gemeenschappelijke ervaringen die ons met elkaar verbinden.

5. We respecteren elkaar als unieke mensen. We erkennen dat ieder zichzelf beter kent dan wie dan ook. Als we luisteren naar onze innerlijke stem, vinden we ons beste antwoord.

6. We zijn hier om elkaars innerlijke leiding te steunen en elkaar te helpen concentreren op wat werkelijk voor ieder van ons telt. We zijn niet hier om te preken of elkaar te confronteren.

7. De rollen van leerling en leraar zijn onderling verwisselbaar. Ongeacht leeftijd of ervaring gaan ze van de een op de ander over.

8. We oefenen in het samenzijn met anderen, waarbij we leren alleen het licht in hen zien en niet hun schaduwzijde. 9. Alle informatie die in de groep wordt uitgewisseld is vertrouwelijk.

10.We willen in gedachten houden dat we altijd een keuze hebben tussen vrede en innerlijke strijd, tussen liefde en angst.

( De hand-out die we in de studiegroep als oriëntatie gebruiken om af te drukken )

 

De Attitudinal Healing groep
We komen om de 14 dagen op woensdag ochtend bij elkaar [eerstvolgende zie Agenda]
Vanaf 9:45 ben je welkom, om 10:00 gaan we aan het werk tot 12:00 uur. Op dit moment zijn we met z'n vieren. De maximale groepsgrootte is zes personen.

Bijdrage is een donatie tot max. € 7,-. [zie tarieven toelichting]

Het vindt plaats in Voorburg, een plek die makkelijk per fiets, openbaar vervoer of auto te bereiken is vanuit de regio Den Haag. Het laatste stukje wijst zich niet vanzelf: vraag naar de routebeschrijving.

Meer informatie over Attitudinal Healing
Meer inhoudelijke informatie vind je op de website van Els Thissen .

 

Behoefte aan meer info? Neem contact op.

Van harte uitgenodigd!

André Heine

 

 thuis   |   contact   |   agenda

  cursus in wonderen   |   studiegroep   |   attitudinal healing

 

18 jun 2018