Een cursus in wonderen  

In een notendop
Een cursus in wonderen beschrijft dat onze allereerste narigheid begon met het bedenken van een nietig dwaas idee. En onze allereerste vergissing was te vergeten om dat nietig dwaas idee te lachen. De weg naar onze oorsprong terugvinden kan dan ook niet anders dan door in te zien dat onze narigheid een vergissing is.

Wonderen?
Het klinkt heel aantrekkelijk dat je door middel van een cursus gaat leren wonderen te verrichten of ze in ieder geval aan te trekken in je leven.
De 'wonderen' waar een cursus in wonderen over spreekt is jouw 'angst' transformeren in 'liefde'. Daar gaan de meer dan 1200 pagina's in dit boek over.

Zomaar een boek? Zomaar een titel?
Het lijkt een argeloos gekozen titel voor dit boek. Velen die het voor het eerst lezen beschouwen het ook als 'een titel'. Echter, wanneer niet alleen het tekstboek én het werkboek gelezen worden maar de lessen dag na dag gedaan worden wordt het duidelijk:
Het is niet de titel van een boek, het is een treffende aanduiding van wat het in werkelijkheid is:

een Cursus!

Een cursus bestaat in de regel niet alleen uit lezen, vaak met het uit het hoofd leren van bepaalde regels, maar vooral ook uit oefenen: doen. Wanneer je de lessen uit het werkboek van 'Een cursus in wonderen' gaat doen dan ontstaat het 'ervaren'.  In het begin bestaat dat ervaren vrijwel zeker niet uit het ervaren van wonderen. Eerder het ervaren van weerstand. Soms regelrecht weerstand tegen de inhoud van een tekst. Veel vaker verborgen weerstand in de vorm van even geen zin of simpelweg vergeten. Wat dat betreft lijkt het heel veel op andere cursussen die een daadwerkelijke verandering van jou en je leven beogen.

Oefenen en ervaren
De studiegroep heeft vooral als doel steun te geven bij het doorgaan met het bestuderen van de tekst, ermee bezig blijven. Door het delen met elkaar van onduidelijkheden, weerstand of het uitwisselen van ervaringen wordt het minder moeilijk met een cursus in wonderen bezig te blijven.
In de Attitudinal Healing groep komt de leer van een cursus in wonderen op een indirecte manier weer terug. Binnen de structuur van de principes van een cursus in wonderen en de richtlijnen van AH hebben we de mogelijkheid op een heel zuivere manier in onszelf te kijken hoe ver we in een cursus in wonderen gevorderd zijn.

Leraar en leerling
En al snel blijkt in het contact tussen mensen die er voor kiezen met een cursus in wonderen aan de slag te gaan dat we voor elkaar zowel leraar als leerling zijn. Degene die vertelt moeite te hebben met een bepaalde passage lijkt de leerling. De ander die de situatie voorgelegd krijgt en probeert te beantwoorden lijkt de leraar. Maar juist de vragensteller daagt de ander uit goed na te denken, de juiste woorden te vinden en het effect te ervaren en is zo de leraar. Terwijl degene die ogenschijnlijk zó uit de voeten kan met de tekst juist de leerling is: heb ik die tekst wel goed gelezen? Begrijp ik deze wel goed? Heb ik dit dilemma er wel in herkend?

Simpel maar niet makkelijk
Al lezend in- en werkend met een cursus in wonderen valt steeds weer op hoe consequent en logisch deze cursus is. Maar tegelijk wordt duidelijk dat het door jezelf in de praktijk consequent toepassen niet zo simpel is en in het alledaagse evenmin logisch. Het regelmatig bij elkaar komen en door middel van de studiegroep of attitudinal healing kan beslist helpen om door te zetten.

 

Inleiding tot het tekstboek:

‘Een cursus in wonderen’[ Tekst Inleiding ]

Inleiding

1. Dit is een cursus in wonderen. 2Het is een verplichte cursus. 3Alleen de tijd waarop je hem doet staat jou vrij. 4Vrije wil betekent niet dat jij het leerplan kunt vaststellen. 5Het betekent alleen dat je kunt kiezen wat je op een gegeven moment wilt doen. 6een cursus in wonderen beoogt niet de betekenis van liefde te onderwijzen, want dat gaat wat onderwezen kan worden te boven. 7Hij beoogt echter wel de blokkades weg te nemen voor het bewustzijn van de aanwezigheid van liefde, die jouw natuurlijk erfgoed is. 8Het tegendeel van liefde is angst, maar wat alomvattend is kent geen tegendeel.

2. Deze cursus kan daarom heel eenvoudig aldus worden samengevat:

2Niets werkelijks kan bedreigd worden.
3Niets onwerkelijks bestaat.

4Hierin ligt de vrede van God.

 

 thuis  contact  |  agenda

   cursus in wonderen  |  studiegroep  |  attitudinal healing  

 

de website is in onderhoud, later volgt er meer
maandag 18 juni 2018 16:28 laatst bijgewerkt