Samengestelde kalender van Tekstboek en Les  

 

Tijdens het werken met de door Miracles In Contact uitgegeven leeskalender tegelijk met de dagelijkse les is mij opgevallen dat de te lezen Tekst en Les van de dag vaak elkaar prachtig aanvullen.
Maar ook dat het dagelijks lezen van een gedeelte van het Tekstboek samen met het doen van de Les van de dag flink wat discipline vraagt.

Van daaruit is een kalender ontstaan waarin je direct vanuit een gedeelte van het Tekstboek een combinatie kunt vinden naar een Les, of juist vanuit een Les naar een gedeelte in het Tekstboek.

Niet meer een kalender voor n bepaald jaar, wel met enkele compromissen...
de belangrijkste is wellicht deze: het bestuderen van consequenties voor de 'boodschap' is een grote en intensieve klus en ook onderhevig aan persoonlijk inzicht, dus:

  
werk in uitvoering*

 


voorbeeld (klik er op voor pdf download)

Keuzes maken
Bij het samenstellen van deze gecombineerde kalender is zoveel mogelijk de bestaande tekstboek lezen kalender 2018 aangehouden. Toch moesten er een aantal keuzes gemaakt worden om e.e.a. zoveel mogelijk synchroon te laten lopen met de werkboeklessen die gestart zijn op de eerste dag van het jaar:

Geen weekenden
Allereerst zijn de weekenden bewust weggelaten; hierdoor ontstaat er meer ruimte die gebruikt is om de langere teksten ook te splitsen in wat kortere groepen van alinea's. Voordeel: per dag een korter leesgedeelte, makkelijker vasthouden aan de discipline van dagelijks lezen; nadeel: opsplitsing in dagen van een uitleg die n geheel vormt.

Benodigde tijd
Door het combineren van een stuk lezen in het Tekstboek samen met het doen van de lessen, want dat is de kern van deze kalender, ontstaan er grote verschillen in leestijd per dag. In de MIC-kalender komen reeds splitsingen voor, in deze combi-kalender is er niet alleen rekening gehouden met de Les van de dag, maar ook met de omvang van de toelichting.

Werkboek toelichtingen
Daarnaast is nu ook gekeken naar de Toelichtingen op het werkboek. Veel studenten die dagelijks een Les doen maken ook gebruik van Toelichtingen op het werkboek van Een cursus in wonderen van Allen Watson en Robert Perry. Het bevat niet alleen waardevolle toelichtingen maar ook (meditatie) oefeningen die tijd nodig hebben.

Wanneer een toelichting meerdere pagina's beslaat wordt er op die dag geen tekstboekparagraaf gelezen.
Zie als voorbeeld 19 maart waarbij de> toelichting op Les 78 n het vervolg er op vijf pagina's nemen. Of 20 augustus waarbij met Les 232 waarop een uitgebreide > toelichting gegeven wordt van zeven pagina's.

Verschuiving
De MIC-kalender bevat vrije weekenden en wordt daardoor ieder jaar opnieuw ingedeeld. Met het oog daarop plus het ontbreken van vrije weekenden in deze combi-kalender loopt de tekstboekkalender meestal n of twee dagen vooruit. Door de opsplitsing om tot een goede verdeling te komen kan het zijn dat hierdoor de waardevolle aanvulling op- / ondersteuning van- een les buiten beeld blijft.

Werken in een groep
Deze verschuiving samen met het invoegen van > toelichting kan tot gevolg hebben dat deelnemers van groepen die verschillende kalenders gebruiken niet dezelfde tekst op dezelfde dag lezen. Het verdient aanbeveling in dat geval de MIC-kalender te gebruiken. .

*Beperkingen
Het bestuderen van consequenties voor de 'boodschap', door deze indeling van de combi-kalender vol compromissen, is een grote, intensieve klus en ook onderhevig aan persoonlijk inzicht.
Feedback op met name dit laatste is van harte welkom: al werkende met deze kalender zal ik ook aanpassingen plegen...
...veel plezier!

Tot slot
...
8.    Sommige ideen die het werkboek presenteert zul je moeilijk kunnen geloven, en andere kunnen nogal onthutsend lijken. 2Dit doet er niet toe. 3Jou wordt slechts gevraagd de ideen toe te passen zoals je opgedragen wordt. 4Er wordt je helemaal niet gevraagd ze te beoordelen. 5Er wordt je alleen gevraagd ze te gebruiken. 6Juist het gebruik ervan zal ze betekenis voor je laten krijgen en je tonen dat ze waar zijn.
9.    Onthoud alleen dit: je hoeft de ideen niet te geloven, je hoeft ze niet te aanvaarden, laat staan toe te juichen. 2Tegen een aantal ervan zul je je misschien heftig verzetten. 3Dit alles is niet van belang en zal hun uitwerking niet verminderen. 4Maar sta jezelf niet toe uitzonderingen te maken in de toepassing van de ideen die het werkboek bevat, en wat je reacties op de ideen ook mogen zijn gebruik ze. 5Meer wordt er niet gevraag.

[ Werkboek Inleiding ]
 

klik voor een download van een goed afdrukbaar exemplaar (pdf)

 thuis  contact  |  agenda

   cursus in wonderen  |  studiegroep  |  attitudinal healing  

laatste update: 15 aug 2018