Inhoud  

Beginners in het her-kennen
Overbodig te zeggen dat we allemaal 'beginners' zijn als het om het herkennen van een Cursus in Wonderen gaat. Op dit moment zijn er geen mensen in de groep die vlot kunnen verwijzen naar een bepaald stuk tekst, een alinea of hoofdstuk. Soms is dat een gemis.

Tekst als uitgangspunt
Uitgangspunt voor onze activiteiten binnen de groep is altijd de tekst van 'Een Cursus in Wonderen. Door het lezen van de tekst kunnen er vragen ontstaan. De nadruk daarbij ligt op het leren toepassen van de zojuist gelezen tekst in ons alledaagse leven, vaak op een specifieke ervaring, een lastigheid.

Oorzaak en gevolg
Een cursus in wonderen leert ons dat alles wat we waarnemen gevolg is en dat wij zelf oorzaak zijn. Dat wat we de afgelopen tijd beleefd hebben is niet een aaneenschakeling van oorzaken die allerlei gevolgen zoals emoties bij ons tot gevolg hebben. Het lezen van de tekst helpt ons om vanuit een ander oordeel waar te nemen. Deze leert ons vanuit de correcte 'oorzaak' naar het waargenomen 'gevolg' te kijken.

Slachtoffer of dader
Door in te zien dat die zogenaamde oorzaken-buiten-mijzelf nu juist te gaan zien als gevolgen-van-mijn-keuzes verander ikzelf van slachtoffer van allerlei omstandigheden in dader. Een dader die verantwoordelijk is voor al zijn keuzes. Die daarom ook kan kiezen voor (zelf)vergeving.
Bij dit proces kunnen we gebruik maken van het 6-stappenplan naar vrede, ontwikkeld door Diederik Wolsak.

Vergeving
De tekst laat ons zien wat we door een andere keuze zouden kunnen veroorzaken. Door vanuit die keuze ons te laten confronteren met een recente gebeurtenis met allerlei gevolgen, kunnen we ons bewustzijn verder ontwikkelen en zo voor iets anders kiezen. Door te kiezen voor vergeving erkennen we dat we oorzaak zijn en verantwoording nemen voor de gevolgen. Kiezen voor een andere oorzaak met totaal andere gevolgen: Liefde.

Kortom:
Geen intellectuele en of filosofische 'studie' van de tekst maar liefdevol spiegelen aan onze ervaring. Oorzaak, gevolg, oordeel, waarnemen, vergeving en zelf!vergeving en vooral Liefde zijn begrippen die steeds de leidraad en inhoud van het gesprek zijn.

2016: Werkboek deel II
In 2016 hebben we gewerkt vanuit Deel II van het werkboek. Deze serie en ook manier van met een cursus in wonderen in een groep aan de gang te zijn beviel de deelnemers zeer. [Kijk bij workshops voor een toelichting plus het hele programma]. Op deze manier ondersteunde de studiegroep direct de les van de dag.
In deel II van het werkboek in 'Een cursus in Wonderen' zijn de lessen er nog sterker opgericht om vanuit onze eigen motivatie en inspiratie te oefenen; jouw beoefening verandert van een opdracht in een levenswijze. We werken in het begin synchroon met de inleiding op de volgende 10 lessen van de dag (vanaf 1 januari gerekend is dat vanaf les 221 op 9 augustus). Wanneer we iedere week bij elkaar komen zullen we gelijke tred houden met de dagelijkse lessen. Ontmoeten we elkaar om de veertien dagen dan zullen we verderop in de tijd achterlopen op de lesserie van de dag. Iedere bijeenkomst lezen we de bijbehorende toelichting op de gestelde 'Wat is ...?' vraag en bespreken dit vervolgens ter verheldering.

Vanaf 7 maart 2017
 zijn we gestart met werken vanuit het 'Handboek voor Leraren'. Lees hieronder een korte toelichting. Het is altijd mogelijk later aan te sluiten. Het verdient daarbij aanbeveling de hoofdstukken die we al gedaan hebben toch ook te lezen.
 


 

 ◄   Doel   |     Thuis    |    Werkwijze   ►

   

 thuis  contact  |  agenda

   cursus in wonderen  |  studiegroep  |  attitudinal healing  

 

laatste update: 31 jan 2020