Werkwijze 

In het kort:
Iedere veertien dagen komen we op een vaste ochtend bij elkaar. De samenkomst vormt één geheel:

Vanaf het moment da je binnenkomt is alles gericht op het primair bezig zijn met een cursus in wonderen.

 1. 09:45 Arriveren en acclimatiseren: van de drukte van de reis naar het steeds meer naar binnen keren als voorbereiding naar het thema toe. Het is alleen al daarvoor belangrijk op tijd te komen.

 2. 10:00 om beurten voorlezen 12 principes van Attitudinal Healing

 3. start = stilte

 4. alinea tekst voorlezen gevolgd door stilte om zelf te lezen

 5. eventueel vragen over de tekst samen beantwoorden

 6. eventueel 'lastigheden' bespreken en/of uitwerken

 7. weer verder lezen, zie 2 en 3

 8. wanneer daar nog tijd voor is een werkboekles doen die van toepassing is op de tekst (zie 3+)

 9. stilte

 10. 12:00 in de sfeer van een Cursus in Wonderen afscheid nemen en vertrekken

 11. gelegenheid tot feedback wanneer je daar behoefte toe voelt

 12. of gelegenheid individueel nog iets te bespreken (liefst van tevoren aangeven)

In de praktijk:

Warming-up
Vanaf vijftien minuten voor tijd komen we bij elkaar. Deze tijd is om te acclimatiseren en ons in te stellen op de werkelijkheid van een cursus in wonderen; we bereiden ons voor op stilte. We laten de drukte van de reis en onze dagelijkse beslommeringen achter ons. In het elkaar weer ontmoeten richten we ons op een cursus in wonderen.

1. Voorlezen 12 principes
Om beurten leest een deelnemer een principe - zoals 1: De kern van ons wezen is Liefde - voor tot alle twaalf hardop uitgesproken zijn. De principes zijn de leidraad voor ons samenzijn in stilte, activiteit en gesprek.

2. Precies op tijd beginnen we met een kort moment stilte. Een belletje klinkt: het begin van echte stilte. In deze stilte doen we ons best ontvankelijk te zijn voor een cursus in wonderen.

3. Lezen
Wanneer het belletje weer klinkt is dat de start van het lezen van de tekst van
een Cursus in Wonderen. We lezen de tekst vanuit de bereikte stilte. Uitgangspunt van de bijeenkomst is de tekst in 'Een Cursus In Wonderen'. Om beurten leest iemand hardop een alinea, gevolgd door een stilte waarin ieder het nog eens voor zichzelf kan lezen.

Vanaf de zomer (2018) werken we vanuit deel II van het werkboek. We werken synchroon met de les van de dag, wanneer je op 1 januari begonnen bent met les 1. Iedere bijeenkomst lezen we de bijbehorende toelichting op de gestelde vraag, zoals 'Wat is vergeving?', en bespreken dit vervolgens ter verheldering. Vaak brengt iemand een voorval in om te kijken hoe deze persoon het inzicht van de tekst had kunnen toepassen.

4. Spiegelen aan ons dagelijks leven
Wanneer de tekst vragen oproept, of iemand wil reageren op wat hij leest, nemen we hier de tijd voor. We doen ons best de inhoud aan onze dagelijkse praktijk te spiegelen. Daarbij kunnen we belemmeringen tegenkomen in het 'laten binnenkomen' van de tekst of lastigheden uit ons dagelijks leven. Diegene doet zijn best het voorval zo bondig mogelijk te beschrijven om vooral uitdrukking te geven aan wat hij/zij er bij voelt om zo te ontdekken wat de verborgen inhoud is; de les die er uit te leren is.
De ervaring leert dat de tekst meestal perfect van toepassing is op de 'lastigheden' waar je nog maar kort geleden tegenaan gelopen bent. Hier brengen we de schaduw van de illusie naar het licht van de waarheid die de tekst zojuist gesproken heeft.

5. In gesprek, niet in discussie
Wanneer hierdoor een gesprek ontstaat doen we ons best ons zelf te zijn binnen de principes en richtlijnen van 'Attitudinal Healing'. We doen dit zonder daar expliciet naar te verwijzen. Aanbevolen te lezen wanneer je deelneemt aan een lees- of studiegroep.
Van iedere deelnemer verwachten we dat hij/zij z'n best doet het gesprek te richten op een cursus in wonderen. De ervaring heeft geleerd dat verwijzen naar andere leerboeken dan die op een cursus in wonderen zijn gebaseerd eerder tot verwarring leidt dan dat het behulpzaam is, hoe enthousiast je zelf misschien bent: het bezig zijn met een cursus in wonderen vraagt discipline om gericht te blijven op dat wat het leert.

6. Verder lezen
Wanneer we samen de tekst verhelderd hebben en/of een zinvolle spiegeling hebben beleefd van een persoonlijk gebeurtenis van een van de deelnemers lezen we weer verder.

7. Eventueel een werkboekles samen doen
Wanneer daar nog tijd voor is een werkboekles doen die van toepassing is op de tekst (zie 3+). Wellicht een bespreking van de les of eenvoudig de oefening doen zoals deze door het boek wordt aanbevolen.

8. Stilte
We sluiten af met een korte stilte.

9. Afscheid
We ronden de bijeenkomst af, maken afspraken voor de volgende keer en doen ons best daarbij en tijdens het weggaan in de sfeer van Een Cursus in Wonderen te blijven.

10. Feedback
Er is vanzelfsprekend na afloop gelegenheid feedback te geven op de gang van zaken.

 ◄   Inhoud   |     Thuis    |     Groep   ►

   

 thuis  contact  |  agenda

   cursus in wonderen  |  studiegroep  |  attitudinal healing  

 

laatste update: 22 mei 2018