Workshop 'Handboek voor leraren'  

Het aan de gang gaan met het 'Handboek voor leraren' lijkt onbescheiden en voorbarig maar dat is het beslist niet! De eerste twee hoofdstukken van dit handboek maken dit al meteen duidelijk.

[ Deze workshop is gestart op 7 maart 2017 in de doorgaande studiegroep. Wanneer er voldoende belangstelling voor is kan deze op een ander moment ook weer starten.]

Liefde of een vraag om liefde
Zowel in de tekst als in vele lessen wordt ons herhaaldelijk op het hart gedrukt dat we elkaars leerlingen en leraren zijn. Het is niet voor niets een deel van het boek 'Een cursus in wonderen'. Steeds weer wordt benadrukt dat alles wat we doen f liefde f een vraag om liefde is. En ook dat we niet met woorden uitdrukking geven aan wat de cursus voor ons betekent maar, dat we dat in ons gedrag laten zien.

Keuze: leerling of leraar
Met dit besef is helder dat we zoveel mogelijk 'aanwezig' proberen te zijn in welke situatie dan ook. In een situatie die 'liefde is' zijn we een gretige leerling, in een situatie die om 'liefde vraagt' kunnen we kiezen tussen leerling of leraar. 
Leerling in een situatie die om liefde vraagt om zo meer te ervaren in het waarnemen (van oorzaak en gevolg); leraar in het kiezen voor een liefdevolle houding en liefdevol gedrag. Kort gezegd: lessen in wat werkt en wat niet, gegeven of juist ontvangen.

Geen ontkomen aan
Op een iets andere manier bezien maken we ieder moment een keuze tussen leerling- of leraarschap. In een recente workshop in Amersfoort gaf Els Thissen aan dat het behulpzaam kan zijn andere woorden te gebruiken om zaken te benoemen. Zeg niet 'ik ben slachtoffer van ...'maar: 'ik ben leerling van ...'. Wanneer je dit volgt dan lijk ik dader in een bepaald voorval maar in feite 'leraar'. Dat voelt wellicht raar maar je biedt door je actie anderen de gelegenheid te leren om te gaan met liefde. Of als je er met je actie een zooitje van maakt om te gaan met 'jou vraag om liefde'. Zo gezien is er geen ontkomen aan bewust of onbewust te kiezen voor de rol van leerling- of leraar.

Structuur van vragen
Het Handboek voor leraren is precies wat het is: een handboek, net als 'Een cursus in wonderen' niet een boek maar een cursus is. De structuur van het Handboek voor leraren biedt een goede gelegenheid om nog eens alle belangrijke kernthema's uit de cursus in een studiegroep te bespreken. Na het lezen van het antwoord op de vraag gebruiken we voor het 2e deel van de ochtend de les van de dag om te oefenen.

Dagelijkse praktijk
Zo wordt het een prima hulp in de dagelijkse praktijk in de wisselende rol van leerling en leraar: het belangrijkste doel van onze samenkomsten. Een aantal groepsleden werken dagelijks met de lessen in de volgorde van de cursus. Door de les van de dag erbij te betrekken wordt het direct een praktische ondersteuning bij die les. Vaak zal ook de toelichting op de betreffende les gebruikt worden uit de vertaling van 'A Workbook Compagnion' (2015).

Situatie of voorval
Vaak brengt iemand een voorval in om te kijken hoe deze persoon het inzicht van de tekst had kunnen toepassen. Diegene doet zijn best het voorval zo bondig mogelijk te beschrijven om vooral uitdrukking te geven aan wat hij/zij er bij voelt om zo te ontdekken wat de verborgen inhoud is; de les die er uit te leren is.

Voorbeeld van een planning (onder voorbehoud*):

  'Handboek voor leraren' pag. datum* Les v/d dag
i Inleiding 1 7 maart 2018
66
1 Wie zijn Gods leraren? 3 7 maart 66
2 Wie zijn hun leerlingen? 5 21 maart 80
3 Wat zijn de niveaus van onderwijs? 7 4 april 94
4 Wat zijn de eigenschappen van Gods leraren?      
  Inleiding, I.  Vertrouwen, A. Het ontwikkelen van vertrouwen 9 18 april  
  II. Eerlijkheid, III. Verdraagzaamheid, IV. Zachtmoedigheid 12 2 mei 122
  V. Vreugde, VI. Verdedigingsloosheid, VII. Vrijgevigheid, 13 16 mei 136
  VIII. Geduld, IX. Trouw, 15 30 mei 150
  X. Openheid van denken,
5. Hoe wordt genezing tot stand gebracht?
15 13 juni 162, 164
5 5. Hoe wordt genezing tot stand gebracht? vervolg 18 27 juni 164
  I. Het vermeende doel van ziekte
II. De omslag in waarneming
18 11 juli 178
  III. De functie van de leraar van God 20 25 juli 206
6 Staat genezing vast? 22 donderdag! 10 augustus 222
7 Moet genezing herhaald worden? 24 donderdag! 24 augustus 238
8 Hoe kan de waarneming van ragorde naar moeilijkheid worden vermeden? 26 dinsdag 5 september 248
9 Zijn veranderingen in de levensomstandigheden van Gods leraren noodzakelijk? 28 19 september 262
10 Hoe wordt oordelen opgegeven 29 3 oktober 276
11 Hoe is in deze wereld vrede mogelijk? 31 17 oktober 290
12 Hoeveel leraren van God zijn er nodig om de wereld te redden? 33 14 november 318
13 Wat is werkelijke betekenis van offeren? 35 28 november 332
14 Hoe zal de wereld eindigen? 38 24 april 2018 114
15 Wordt over ieder aan het eind een oordeel geveld? 40 8 mei 2018* 128
enz. * ... *...en zo verder...[zie agenda!]  
      Staan we langer bij een onderwerp stil dan schuiven de data op.  
 

[ pdf versie voor afdrukken downloaden ]

 ◄  Workshops  |     Thuis    |    Studiegroep   ►

   

 thuis  contact  |  agenda

   cursus in wonderen  |  studiegroep  |  attitudinal healing  |  workshops

 

laatste update: 22 jun 2018