Pasen-workshop 

Geraakt door de tekst van hoofdstuk 6 in een cursus in wonderen waarin Jezus spreekt over de betekenis van zijn kruisiging nodig ik je hierbij uit om mee te doen met onze

Pasen-workshop:
'Mijn lijden, mijn verlossing'

Het interactieve programma bestaat uit een studiedeel, gezamenlijke lunch en een AH-deel.

9:30
Arriveren en acclimatiseren: van de drukte van de reis naar het steeds meer naar binnen keren als voorbereiding naar het thema toe. Het is alleen al daarvoor belangrijk op tijd te komen.

10:00
 We starten met het lezen van de tekst en samen kijken of we helder kunnen krijgen wat er geschreven staat. De tekst van hoofdstuk 6.I. en 20.I is waar de workshop om draait: de kruisiging is geen lijdensverhaal maar juist - een aansporing tot onze - zelfbevrijding. Zeker wanneer je in een christelijke omgeving opgegroeid bent vraagt het een behoorlijke omslag in het kijken naar de kruisiging en daarmee je eigen ervaring met lijden.

12:00
De lunch is verzorgd en heeft het karakter van een 'avondmaal' : het samen delen in- en tijdens een maaltijd. We verbinden ons in het thema van de bijeenkomst en verheugen ons op de middag: een volgende stap in onze zelfbevrijding.

13:00
Nu is er gelegenheid aan de slag te gaan met een persoonlijke ervaring met lijden. Dit kan nog steeds via de tekst maar ook met een gebeurtenis in je leven die je graag wil transformeren van angst naar liefde.
We gebruiken de richtlijnen van attitudinal healing. Dat wil zeggen dat één persoon aan het woord is en dat de andere luisteren. De bijeen komst wordt door mij begeleid.
Meer informatie over deze werkvorm vind je elders op deze site bij attitudinal healing.

16:00
Afsluiting en einde van de bijeenkomst. We doen ons best om de verstilling niet te verliezen door direct over te gaan tot 'de orde van de dag'.

Maximaal aantal deelnemers: 6

Kosten workshop + lunch: € 25,- [zie tarieven voor toelichting]


je bent van harte uitgenodigd!


André Heine
facilitator
 

 thuis  contact  |  agenda

   cursus in wonderen  |  studiegroep  |  attitudinal healing  |  workshops

13 jul 2017

de website is in onderhoud, later volgt er meer
donderdag 13 juli 2017 12:18 laatst bijgewerkt